fbpx

Tag: faraonowie

Ciekawostki o Starożytnym Egipcie – Manethon

Ciekawe postacie – Starożytny Egipt 

Ciekawostki o starożytnym Egipcie zaczniemy od krótkiej biografii postaci.

Manethon – był zhellenizowanym egipskim kapłanem. Pochodził z Heliopolis. To on jako pierwszy spisał chronologicznie wg dat panowania 30 dynastii Faraonów. Jego dzieło zatytułowane „Aegyptiaca” ukończone w ok. 271 roku p.n.e. zostało napisane w języku greckim. Zawiera historię Egiptu wraz ze szczegółami z życia Faraonów od czasów mitycznych aż do śmierci Aleksandra Wielkiego. Jego dzieło nie zachowało się w całości, przez co informacje w nim zawarte są często kwestionowane. Różnią się od tych podanych w innych źródłach. Mimo tego „Aegyptica” jest do dziś uznawana za twór, który silnie ukształtował obraz Starożytnego Egiptu na przestrzeni następnych stuleci. Do dziś można kupić kroniki Manethona w księgarniach przełożone na język polski.

Dzieje Egiptu
Dzieje Egiptu